toba60

USA øver krig med Ukraina.

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo

Felles militærøvelser mellom USA og Ukraina tett opp mot den Russiske territorialgrensen er en sak som ikke trengs omtales i våre medier. Ukraina kan selv bestemme hvem de vil øve med – er det formelle argumentet som brukes.

Hvordan ville USA reagert på en felles cubansk-russisk militærøvelse tett opp til USA?

Dessuten er det Russland som er den aggressive parten pr. definisjon. En trenger ikke argumentere for et slikt standpunkt en gang.

Men hva ville vi fått høre fra USA og i våre media hvis Russland hadde felles flåteøvelser med Venezuela, eller enda verre, med Cuba tett utenfor Florida. Et slikt perspektiv presenteres naturligvis aldri for da vil enhver skjønne hva dette dreier seg om: provokasjoner for å vedlikeholde den farlige internasjonale spenningen. Og hovedarkitekten er som vanlig USA, Norges beskytter og fremste allierte.

Knut Lindtner

«Farlig ide», Russland fordømmer planer om å holde USA – Ukraina øvelser i Svartehavet

Det russiske Utenriksdepartementet fordømmer forestående felles militærøvelser mellom USA og Ukraina i Svartehavet, kalt operasjon Sea Breeze- 2019, og omtales som en multinasjonal øvelse. 

Her forberedes øvelsen

«Det er en farlig ide slik vi ser det. Vi vil studere fakta, og vi anser dette som en farlig ide,» uttalte viseutenriksminister Grigory Karasin tirsdag. 

Moskva har lenge fordømt den nå årlige maritime øvelsen som en trussel mot stabilitet i regionen, og at USA åpenbart behandler Ukraina som et de facto medlemsland i NATO. 

Fjorårets øvelser med både USA og Ukraina som vertskap ble holdt i juli 2018 nær Odessa og Nikolayev regionene, i den nordvestre del av Svartehavet. 

De involverte over 2000 flernasjonale tjenestemenn, omlag 30 krigsskip, og luftfartøy fra 19 land.

Imidlertid stadfester presseservice i Ukrainas forsvarsdepartement at i år

«vil de internasjonale øvelsene bli holdt i den nordvestre del av Svartehavet denne gang nær Mykolayviv, Kherson og Odessa regionene,» ifølge Defence Blog. 

Det amerikanske forsvarsdepartementet har omtalt Sea Breeze øvelsene som en

» USA – Ukrainsk felles flernasjonal maritim øvelse i Svartehavet, utformet for å forbedre operativ samhandling blant nasjonene som deltar, og styrke regional maritim sikkerhet». 

Helt avgjørende, og trolig det elementet som Kreml anser som mest provoserende, er målet om å styrke «felles kombinert responskapasitet, og demonstrere besluttsomhet blant allierte og styrker fra partnernasjoner for å sikre stabilitet i Svartehavsregionen.» 

I løpet av de to siste månedene har forsvarsplanleggere fra Ukraina og Pentagon holdt en forberedende konferanse og utmeislet planet for Sea Breeze 2019.

Plakat fra See Breeze 2018

Som en del av annonseringen av konferansen som ble holdt på slutten av fjoråret, framholdt nestkommanderende Oleksandr Neizhpapa i den ukrainske marinen spesielt «»Nato – standarder som del av grunnleggende mål for de ukrainske forsvarsstyrkene. 

«I år er Sea Breeze 2019 øvelsene viktigere enn noen sinne. Vi arbeider for å oppnå resultater. Det er å være beredt, og styre styrkene i tråd med Natos standarder, evne til samstemte operasjoner mellom divisjoner og skip, og viktigst, de Ukrainsk – amerikanske øvelsene Sea Breeze 2019, skal bli et reelt redskap for å opprettholde stabilitet og sikkerhet i Svartehavet. «

Gitt den pågående konflikten mellom Moskva og Washington over Traktaten om kjernefysiske mellomdistansevåpen, INF, som er i ferd med å bryte sammen, og kan bringe verden på randen av en ‘ny kald krig», ser situasjonen alt annet enn stabil ut.

Og når tiden er inne for å starte Sea Breeze 2019 vil INF spørsmålet trolig være enda hetere ettersom begge sider erklærer sin hensikt om å utvide sin offensive og defensive forsvarsevne og våpenkapasitet. 

.

Artikkelen er hentet fra nettstedet Zero Hedge, zerohedge.com og delt videre av Russia Insider. 

Oversatt av Monica S https://russia-insider.com/en/dangerous-idea-russia-slams-plans-hold-us-ukrainian-drills-black-sea/ri26253

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code