toba60

En gang i tiden var NATO mer elsket

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo
NATO har mistet støtte i de europeiske landene, viser en rapport fra meningsmålingsinstituttet YouGov.

Den påfallende forskjellen for Norges del mellom 2017 og 2019, er at andelen som sterkt støtter alliansen gått ned fra 54 til 34 prosent. De som har begynt å bli litt mer lunkne i støtten, har økt fra 21% til 32%. Dermed har andelen NATO-tilhengere i det som tradisjonelt har vært en av alliansen mest trofaste medlemsland, sunket fra 74% til 66%. Også prosentandelen av de som ‘hverken er tilhengere eller motstandere’ økte fra 11% til 14%; og ‘vet ikke’ fra 7% til 11%.

Dog har selve motstanden mot pakten bare sett en liten økning, fra totalt 6% til 9%.

Nordmenn har en betydelig sterkere tendens til å være villige til å gå til krig for naboland, selv ikke-medlemsland som Sverige (68% for 12% mot 20% vet ikke), enn faktiske alliansepartnere som Romania 38% for; 28% mot; 35% vet ikke).

Mens mer enn to tredjedeler av tyskerne støttet tysk medlemskap i 2017, er støtten for tiden bare 54 prosent, til tross for at politikere og media nærmest unisont er glødende tilhengere av alliansen. Det er en tilsvarende sterkt redusert støtte i Storbritannia, fra 73 prosent til 59 prosent; og Frankrike, der støtten falt fra 54 prosent til 39 prosent. Også Danmark så en mer lunken holdning, fra 80 til 70 prosent. På den annen side, har den direkte avvisningen i de europeiske landene ikke økt, og de fleste europeere spurt fortsetter å støtte alliansen.

I USA har befolkningens meninger endret seg mindre. Selv om amerikanerne forblir mindre positive til NATO enn europeerne, er deres støtte redusert i betydelig mindre grad. 44 prosent av amerikanerne støtter USAs medlemskap i NATO i 2019, sammenlignet med 47 prosent i 2017. I samme periode har motstand mot medlemskap falt fra 15 til 10 prosent.

Svenskene og finnene måtelig begeistret for medlemskap

Både den svenske ja-siden og nei-siden har stabil støtte, med en svak nedgang fra 39% til 36% for tilhengerne og 28% til 27% for motstanderne. Det er mange tvilere, og den svenske ja-sidens omfattende kampanje har ikke gitt den uttellingen de kanskje hadde håpet på. De tør nok ikke tvinge fram en folkeavstemning om saken ennå.

De sindige finnene er betydelig mer skeptiske. Tilhengerne har gått ned fra 39 til 26 prosent mellom 2017 og 2019, mens motstanden er styrket fra 33 til 38 prosent. Kanskje tilhengerne trenger et par beleilige observasjoner av russiske ubåter i skjærgården…

Pakten forplikter til hjelp

Selv om støtten til alliansen er redusert, føler de spurte medlemslandene seg forpliktet til å overholde artikkel 5. Ifølge denne artikkelen, er et angrep på et annet medlem av NATO å betrakte som et angrep på ens eget land, og man er dermed forpliktet til å forsvare det angrepne NATO-medlemmet. På et generelt spørsmål, er flertallet av amerikanerne (57 prosent), britene (66 prosent), franskmennene (53 prosent) og tyskerne (58 prosent) tilhengere av denne klausulen.

Forsvar av USA eller Øst-Europa? Nja…

Men når det blir spesifikt spurt om villigheten til å forsvare enkelte land, er denne villigheten ikke lenger så klar. Dette er tydelig i svarene på spørsmålet om deres land bør være villig til å bruke militær makt hvis Russland angriper et av de ti andre NATO-medlemmene det ble spurt om (Kroatia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Latvia, Polen, Romania, Tyrkia, Storbritannia, USA) eller et av tredjelandene (Finland, Sverige og Ukraina).

For et flertall av land, svarer folk at de ville ile til deres forsvar. Men spesielt angående forsvaret av Tyrkia er det lite begeistring. Tyskerne (14 prosent tilhengere, 68 prosent motstandere) og franskmennene (18 prosent tilhenger mot 48 prosent motstandere) ville i hovedsak nekte å forsvare Tyrkia mot Russland. Britene er delte, med 31 prosent henholdsvis for og imot en slik intervensjon. Flere amerikanerne vil hjelpe Tyrkia enn ikke (36 prosent mot 22 prosent).

Tyskere og franskmenne ønsker heller ikke bidra til det militære forsvaret til Ukraina og Romania. Et påfallende resultat er at tyskerne (41 prosent motstandere, mot 31 prosent som ville hjelpe) ikke ønsker å gi USA hjelp, i motsetning til amerikanerne, som ville hjelpe tyskerne (54 prosent av amerikanerne ville intervenere, mot 15 prosent ikke).

Prosenttallene i artikkelen sammenligner 2017 og 2019, og er statistisk gyldige. Jeg vet ikke om meningsmålingen er indirekte på oppdrag fra NATO (eller Integrity Initiative o.l.!)

Hele studien:

kilde: https://midtifleisen.wordpress.com

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code