toba60

Montenegro: Vi ble bombet for vårt eget beste

Milo Dubak, visepresident i den humanitære organisasjonen 28. juni, presenterte en følelsesladet tale til De forente nasjoner i Genève i dag [20. mars 2019]. Der fordømte han sterkt den ulovlige NATO-bombingen av Jugoslavia, en uke før tragediens 20-årsjubileum.

På Menneskerettighetsrådets 40. sesjon, som handlet om rasisme, rasediskriminering og fremmedhat, forårsaket Dubaks tale gisp og sjokkert stirring da han fremhevet absurditeten i Montenegros NATO-medlemskap med å si «jeg har æren av å være den eneste taleren her som kommer fra et land som bombet seg selv». Han fortsatte å fordømme bruken av utarmet uran og «tiår med påfølgende lidelse» påført av bombingen.

Han konkluderte med at 28. juni-bevegelsen vil bruke sin spesielle rådgivende status i De forente nasjoner til å gjennomføre et ambisiøst prosjekt som vil fokusere på tre sentrale prinsipper for å sikre en felles vei fremover; Sannhet, forsoning og forebygging. Det multi-etniske og muli-religiøse prosjektet skal strekke seg over flere måneder og undersøke konsekvensene av bombingen og deres effekt på regionen i dag. Foretaket ønsker støtte fra det internasjonale samfunnet, og vil kulminere med spesialsesjoner i De forente nasjoner i New York og Genève, ledet av 28. juni-bevegelsen.

Milo Dubak, visepresident i den humanitære organisasjonen 28. juni, presenterte en følelsesladet tale til De forente nasjoner i Genève i dag [20. mars 2019]. Der fordømte han sterkt den ulovlige NATO-bombingen av Jugoslavia, en uke før tragediens 20-årsjubileum.

På Menneskerettighetsrådets 40. sesjon, som handlet om rasisme, rasediskriminering og fremmedhat, forårsaket Dubaks tale gisp og sjokkert stirring da han fremhevet absurditeten i Montenegros NATO-medlemskap med å si «jeg har æren av å være den eneste taleren her som kommer fra et land som bombet seg selv». Han fortsatte å fordømme bruken av utarmet uran og «tiår med påfølgende lidelse» påført av bombingen.

Han konkluderte med at 28. juni-bevegelsen vil bruke sin spesielle rådgivende status i De forente nasjoner til å gjennomføre et ambisiøst prosjekt som vil fokusere på tre sentrale prinsipper for å sikre en felles vei fremover; Sannhet, forsoning og forebygging. Det multi-etniske og muli-religiøse prosjektet skal strekke seg over flere måneder og undersøke konsekvensene av bombingen og deres effekt på regionen i dag. Foretaket ønsker støtte fra det internasjonale samfunnet, og vil kulminere med spesialsesjoner i De forente nasjoner i New York og Genève, ledet av 28. juni-bevegelsen.

Herr president,

Det er en ære å være her sammen med dere alle som en representant for 28. juni, for å dele vår analyse av hvordan dere best kan bekjempe de mange ansiktene av religiøs diskriminering i det vestlige Balkan.

Først og fremst må regionen ta inn over seg sin fortid før den dristig går inn i en felles fremtid. Denne søndag den 24. mars markerer 20 år siden den ulovlige NATO-bombingen av Jugoslavia – dagen er levende etset inn i mitt minne. Jeg var i fjerde klasse da krysserraketter med deler av utarmet uran dundret ned i min hjemby Berane i Montenegro. Sirenene hylte mens mine klassekamerater og jeg gjemte oss og ventet på at foreldrene våre skulle hente oss hjem.

I dag er Montenegro medlem av NATO, og jeg har æren av å være den eneste taleren her som kommer fra et land som bombet seg selv. NATOs generalsekretær Stoltenberg fortalte oss nylig at vi ble bombet for vårt eget beste, og at det var i vår interesse å bli med samme allianse som testet nye våpensystemer på vårt elskede land.

Uansett, for at det vestlige Balkan skal komme videre, må det internasjonale samfunnet kjempe for multietniske løsninger.

Min organisasjon har til hensikt å gjennomføre et ambisiøst prosjekt, der vi skal benytte vår rådgivende status til å fokusere på tre sentrale prinsipper som vil sikre en felles vei fremover; Sannhet, forsoning og forebygging. Vi håper det internasjonale samfunnet vil støtte oss i dette arbeidet.

Til slutt vil jeg igjen minne om min barndom. F-16 flyet som bombet mitt land kan nå høyder på 15.000 meter, en imponerende prestasjon, og ikke ha noe personlig forhold til drapene og tiårene med påfølgende lidelse som det vil skape nedenfor. Men ortodokse, katolikker og muslimer vil alle være enige om en ting; Selv da det var på sitt høyeste, fløy flyet fortsatt godt under Gud og langt fra rettferdighet. Nå, 20 år unna tragedien, må vi greie å gjøre det bedre.

Takk skal dere ha.

Global Research / Milo Dubak, Novosti.rs

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code