toba60

Putin med klar melding: Utplasserer USA raketter i Europa, utplasserer vi raketter utenfor USAs kyster!

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo

Dette er opprustningens logikk og fullstendig meningsløs. Den skaper ingen sikkerhet for noen men gjør verden farligere for alle. Eller som ordtaket: Den som sår vind høster storm.

Opprinnelig arabisk ordtak: Den som sår vind høster storm.

Det kan ikke være tvil om at det er USA som er ansvarlig for denne politikken som bare en liten gruppe mennesker tjener på: eierne av krigsindustrien. Alle andre uansett hva de mener om politikk eller andre spørsmål blir tapere.

Logikken skulle vært at alle forente krefter for å stoppe denne vanvittige utviklingen, men det skjer ikke. Mediene er unisont tause som i graven. Det er åpenbart at eierforholdene og journalistenes angst for å tenke sjøl og risikere karrieren er viktigere enn spørsmålet om vår felles overlevelse.

Det er også et valg og en prioritering. Trond Giskes uteliv er åpenbart av langt større samfunnsmessig betydning enn spørsmålet om krig og fred.

Knut Lindtner

Putins beskjed til USA: 

Om dere utplasserer ytterligere kjernefysiske raketter i Europa, vil jeg utplassere mine i Atlanteren.

‘’Om det er noen som ønsker seg det, vel, OK, da skal de få det.  Jeg har i dag skissert hva dette i så fall vil bety. La dem bare kalkulere (på rakettense flytid).’’

USA har revet i stykker INF-avtalen som forbyr landbaserte konvensjonelle- og kjernefysiske mellomdistanseraketter. Russland regner med at USAs neste steg vil være å utplassere kjernefysiske mellomdistanseraketter rettet mot Russland slik de gjorde på 80-tallet.

Disse rakettene finnes det i dag ikke forsvar mot.

Vladimir Putin har gjort det klart at hvis det skjer, vil ikke Russlands respons bare være å uttplassere sine egne bakkebaserte raketter rettet mot europeiske vertsland for USAs raketter – slik tilfellet var på 80-tallet, men i tillegg utplassere slike raketter under overflaten i Atlanterhavet rettet mot USA. 

Reuters:

‘’Russlands president Vladimir Putin uttalte at Russland er militært klar for en type Kubakrise om USA ønsker en slik, og truet med å utplassere hypersoniske kjernefysiske raketter på overflateskip og ubåter i nærheten av USAs territorialfarvann.’’

CUBA -krisen oppstod i 1962 da Sovjet gjorde som USA – plasserte ut mellomdistanseraketter i et naboland.

Kuba-krisen brøt ut i 1962 da Moskva reagerte på USAs utplassering av ballistiske raketter i Tyrkia – ved å sende russiske raketter til Kuba, noe som førte supermaktene inn i en blindgate – og til at verden sto på randen av atomkrig.

Putins uttalelser til russisk media sent onsdag, etterfulgte hans advarsel om at Russland kommer til å følge opp ethvert skritt USA tar i forhold til å utplassere nye raketter nært Russland – ved å utplassere sine egne raketter nærmere USA eller ved å utplassere raskere raketter eller begge deler.

For første gang kom Putin med detaljer i forbindelse med sin advarsel, der han uttalte at Russland ville utplassere hypersoniske raketter på overflateskip og ubåter som vil befinne seg utenfor USAs territorialfarvann om Washington bestemte seg for å utplassere ytterligere kjernefysiske mellomdistansevåpen i Europa.

‘’Vi snakker her om marine leveringsplatformer: Ubåter og overflateskip. Og vi kan plassere disse, gitt våre raketters fart og rekkevidde… i internasjonalt (nøytralt) farvann. I tillegg til at de ikke vil være stasjonære, de forflytter seg og de må finne dem.’’ uttalte Putin, ifølge et kommuniké fra Kreml.

‘’Du kan selv gjøre regnestykket: Mach 9 (rakettenes hastighet) og over 1.000 km (rekkevidden).’’

Putin sa at hans marinebaserte respons til et slikt trekk, ville bety at Russland vil kunne slå til mot USA raskere enn USAs raketter utplassert i Europa vil kunne nå Moskva, fordi flytiden vil være kortere.

‘’Det (regnestykket) vil ikke være til deres fordel, i det minste slik situasjonen er i dag. Det er helt klart,’’ sa Putin

Putin la til, at forbindelsene mellom Moskva og Washinghton har vært anstrengte, men at spenningene ikke var sammenlignbare med de som rådet under Kubakrisen.

‘’De (spenningene) er ikke noen grunn til å øke nivået av konfrontasjon til det som eksisterte under den kubanske rakettkrisen på 1960-tallet. Uansett er det ikke det vi ønsker,’’ uttalte Putin.’’Om det er noen som ønsker det, vel, OK da skal de få det. Jeg har i dag skissert hva dette i så fall vil bety. La dem bare kalkulere (på rakettenes flytid).’’

Oversatt av Eric Kamov. https://russia-insider.com/

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code