toba60

Sannheten om ‘russisk påvirkning’

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo

av Finian Cunningham

Vestens regjeringer og media har nådd et punkt hvor ‘’magisk tenkning’’ dominerer deres fantasier om angivelig russisk propaganda og innvirkning. Den magiske tenkningen er nå blitt slik at det ikke lenger engang er behov for å bevise anklagene. For å slå fast ‘’fakta’’, er det nå tilstrekkelig å bare påstå det.

Ta direktøren for USAs nasjonale etterretning, Dan Coats. Han bekreftet overfor senatet forrige uke at russisk innblanding i amerikansk politikk vil bli mye mer utbredt og mye mer sofistikert i nærmeste fremtid enn det som ble angivelig ble gjort under valgkampen før presidentvalget i 2016. Han advarte om at presidentvalget i 2020 vil bli gjenstand for russiske forbrytelser som ikke engang lar seg oppdage.

USAs øverste tjenestemann for etterretning sier med andre ord at: ‘’På tross av at det ikke er fremlagt noe som helst bevis på russisk innblanding i 2016, vil Kremls påvirkningskampanjer mot det amerikanske folket, fra nå av være så glatte og utspekulerte at vi ikke engang vil være i stand til å sette fingeren på det.’’

Dette er subjektivitet og russofobi på steroider. Her vandrer logikken fra ikke beviste påstander til innbilte påstander. Dette er ‘’magisk tenkning,’’ eller, for å si det på en annen måte –  vrangforestillinger og paranoia. Og i tillegg, fra den antatte øverste sjefen for USAs etterretning. Hvordan er et land ment å utforme effektiv politikk når det veiledes av så sinnsforvirrede mennesker?

Et annet eksempel på denne ‘’magiske tenkningen’’ kom tilsyne i en artikkel publisert i the New York Times nylig, Amerikas angivelig beste avis. Overskriften sa: ‘’Den russiske manualen for desinformasjon på sosiale medier har blitt global.’’

Akkurat…så fordi selskaper bak sosiale medier nylig har oppdaget all mulig slags søppel-informasjon og idiotiske diskusjoner på sine sider, blir dette altså referert til – som ‘’bevis’’ på at ‘’den russiske manualen for desinformasjon på sosiale medier har blitt global.’’

Ennå et eksempel på ‘’magisk tenkning’’ — utenfor USA denne gang — ble gitt av Frankrikes president Emmanuel Macron, som anklaget ‘’russerne’’ for delvis å ha fyrt opp under de landsomfattende offentlige protestene i hans land. Igjen – beviser kreves ikke, kun ville påstander om at fordi Frankrike er i opprør, vel, da må det være fordi ‘’utspekulerte Kreml’’ står bak det, ikke fordi det franske folket er forbannet på en elitistisk president og hans økonomiske politikk for de rike.

Sannheten om ‘’russisk propaganda’’ er mye mer kjedelig. Faktum er at russiskbaserte nyhetsmedia som Russia Today og Sputnik utvilsomt har levert langt mer presise perspektiver og nyhetsdekning av nylige internasjonale hendelser enn sine vestlige motparter.

Og det er denne offentlige informasjonstjenesten som har gitt russisk nyhetsmedia en ganske respektabel følgeskare  blant det internasjonale publikum, inkludert et stort antall mennesker i USA og over hele Europa.

Det er ikke så mye et ondsinnet tilfelle av ‘’informasjon eller propagandakrig,’’ som det er et prosaisk tilfelle av at russiske nyhetsmedier kan levere mere etterrettelig, presis rapportering til folk, og som på denne måten kan bidra til å forklare det som skjer.

Mange aktuelle emner bevitner dette. For eksempel, krigen i Syria. Vestlige nyhetsmedia har skjemt seg fullstendig ut ved å være dørselgere for en fantasi om at krigen var en krig ‘’for demokrati.’’ President Bashar al-Assads regjering har ustanselig blitt påstått å være et despotisk regime som gasset sitt eget folk.

Russisk mediedekning har, i motsetning til dette — levert en mer presis og begripelig gjengivelse av en konflikt som har oppstått på grunn av en regimeskifte-operasjon iscenesatt av USA og deres NATO-partnere. Den faktiske vestlige hemmelige støtten til terrorgrupper som virker som stedfortreder-styrker, har blitt blottlagt – i stor grad takket være rapportering og analyse fra russisk media.

Den russiske mediedekningen stemmer derfor overens med de objektive forholdene i den syriske konflikten. Vanlige borgere rundt omkring i verden har oppfattet at den russiske mediadekningen fra Syria er langt mer troverdig enn de egennyttige fantasiene som har vært spredt av vestlige media – i trofast tango med sine regjeringers hemmelige og ulovlige planer for regimeskifte.

Eller, se på den seneste miseren i forbindelse med Venezuela. Vestlige medier er på’n igjen, og kverner ut setningene fra Washington og deres europeiske lakeier – om at president Maduro (og hans konstitusjonelt lovlig valgte regjering) på en eller annen måte er ‘’illegitim’’ – og derfor må byttes ut med en liten opposisjon som er godkjent av fremmede makter.

Igjen, er den offisielle russiske oppfatningen – og perspektivene som blir gitt av russisk media, sunt skeptisk i forhold til Vestens påstander om Venezuela. Russiske medier har ikke hengitt seg til de falske anklagene om ‘’dårlig regime/bra opposisjon.’’ De har gitt viktig spalteplass og sendetid til kritisk analyse, som mer troverdig gir forklaringer på urolighetene i Venezuela – og som resultater av det kriminelle regimeskiftet som er igangsatt av Washington.

Mennesker over hele verden setter pris på denne typen intelligent, realistisk perspektiv, Dette er ganske enkelt god og uavhengig journalistikk.

Men; hva med den magiske tenkningen til vestlige regjeringers såkalte etterretningsorganisasjoner og media, som framstiller anstendige russiske nyhetsmedia som en slags ‘’ultra-utspekulert russisk propaganda’ – og; hvorfor…?

Fordi det vestlige publikumet helt riktig er påvirket av russisk mediedekning av verdens begivenheter. Ikke fordi dette publikumet er lurt til å godta ‘’en agenda fra Kreml’’, men simpelthen fordi den informasjonen og de analysene som mottas, i realiteten stemmer overens med deres egen oppfatning vedrørende det som skjer i verden.

Vi kunne fortsette… Er Ukraina blitt angrepet av Russland, eller ble landet overtatt ved et CIA-støttet nynazistisk kupp…?

Vestlige medier gir den første fremstillingen, mens russiske medier i det minste gir det siste perspektivet. Igjen, kan folk selv avgjøre om når de er blitt informert på riktig måte.
Vestlige land og deres media hevder at Russland ‘’vinner informasjonskrigen’’ fordi russisk propaganda er så ‘’magisk’’ sofistikert og undergravende. Sannheten er at vestlige regjeringer og deres medier taper ‘’sin informasjonskrig’’ fordi de gang på gang har blitt avslørt i åpenbare løgner.

Sannheten om ‘’russisk propaganda’’ er ganske enkelt at russiske politikere er mye mer prinsipielle og anstendige enn sine vestlige motparter. Og russiske nyhetsmedier prøver i det minste å gi en realistisk fremstilling av de største internasjonale hendelsene på en måte som gjenspeiler objektive fakta — i motsetning til vestlige medier, som er tåkelurer for løgn og desinformasjon.

Med velvillig tillatelse fra Finian Cunningham. Han er født i Belfast i 1963, og skriver regelmessig kronikker for bl.a. Russia Today og Sputnik. Oversatt av Eric Kamov.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code