toba60

Tyskland: Forbindelser avdekket mellom høyreorienterte nettverk innen hæren og politioffiser drept av høyreekstremister

Fra den ene uka til den neste blir omfanget av det høyreekstreme nettverket innen de tyske etterretningstjenestene, Bundeswehr (de væpnede styrkene), politiet og statlige myndigheter stadig tydeligere.

Nylig avslørte Berlin-avisa taz det høyreorienterte terroristnettverket rundt den tidligere Bundeswehr-løytnanten Franco A. og foreningen «Uniter», der medlemmene er tidligere elitesoldater. Forfatterne kom også over koblinger til politioffiseren Michèle Kiesewetter, som ble drept den 25. april 2007, angivelig som det tiende dødsoffer for den nazistiske organisasjonen Nasjonalsosialistisk undergrunn (NSU).

I november 2018 rapporterte første gang magasinet Focus og taz om et terroristnettverk av soldater, politioffiserer og etterretningsagenter som planla å myrde politiske motstandere og iverksette et fascistkupp på «Dag X». For det formålet var det etablert en infrastruktur av «trygge hus», hemmelige chat-grupper, lagerfasiliteter og våpendepot i Tyskland, Østerrike og Sveits. Drevet av «hat mot venstreorienterte», hadde det blitt utviklet hemmelige planer om å «arrestere venstreorienterte politikere og drepe dem på utvalgte steder».

Personellet og organisasjonen som nettverket baserte seg på var foreningen «Uniter», rekruttert fra tidligere Bundeswehr-soldater og eliteenheten KSK, Kommando Spezialkräfte. Foreningen opprettholdt symbiotiske relasjoner til andre deler av det tyske statsapparatet, elementer fra Den militære kontra-etterretningen (MAD), medlemmer av innenriksetterretningen BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz], og også reservister, politioffiserer, dommere og andre embetsrepresentanter.

KSK ble etablert på midten av 1990-tallet, da Tyskland igjen forberedte seg på internasjonale krigs-oppdrag. Den 1 100 mann-sterke elitestyrken tar ingen fanger. I Afghanistan var den involvert i Kunduz-masakren.

Elitestyrken KSK er åpenbart stinn av høyreorienterte ekstremister. Oberstløytnant Daniel K., som ifølge kringkasteren Deutsche Welle var sentral i grunnleggingen og etableringen av KSK, har siden blitt suspendert. I telefonsamtaler skal han ha uttalt at på grunn av tilstrømmingen av flyktninger hadde ikke staten lenger kontroll over situasjonen, så «hæren må nå ta saken i egne hender».

«Uniter»-foreningen ble grunnlagt i 2012 av KSK-soldaten André S., med kallenavnet Hannibal. Ifølge taz var Uniter-grunnleggeren også over lang periode en kilde og respondent for Den tyske militære kontra-etterretningen MAD.

Den høyreorienterte ekstremisten og Bundeswehr-soldaten Franco A. sies å ha deltatt minst to ganger i møter organisert av Hannibal, i Baden-Württemberg. Franco A. skapte avisoverskrifter i 2017 fordi han hadde registrert seg som en syrisk flyktning mens han jobbet som Bundeswehr-offiser. Sammen med to medskyldige – Maximilian T.  og Mathias F. – hadde han tilsynelatende planlagt angrep på høytstående politikere og personligheter, som han så ville skylde på flyktninger.

«Uniter» drev opplæring av høyreorienterte ekstremister i sin egen kampenhet kalt «Defense Corps» [‘Forsvarskorpset’]. Sommeren 2018 hadde «Uniter» organisert en treningssamling i Mosbach i Baden-Württemberg, der Hannibal trente menn i omgang med våpen «i kampsituasjoner». Ifølge øyenvitner kunne treningen sammenlignes med paramilitær trening.

«Uniter» tilbyr også sine tjenester i utlandet. Foreningen tilbød eksempel-vis i februar 2019 militærtaktisk trening for politioffiserer og soldater under den høyreorienterte president Rodrigo Duterte på Filippinene.

«Uniter» pleier også nære forbindelser med elementer i Østerrike. Som avisa Der Standard rapporterte den 15. mars var foreningen inntil få uker siden del av en pseudo-ridderorden kalt Lazarus Union (Corps Saint Lazarus International), som har sin base i en gammel borg utenfor Wien.

«Uniter»-grunnleggeren André S. er ifølge foretaksregisteret visepresident for Lasarus Union. Organisasjonen er tilkjent spesialrådgiverstatus av De forente nasjoner (FN) og er ifølge en pressemelding fra den sveitsiske avdelingen av «Uniter» internasjonalt aktiv i forbindelse med FN-mandater.

Der Standard rapporterte at André S. forøvrig for to uker siden opptrådte med navnskilt på våpenmessa Enforcetek i Nürnberg – og da på standen til det østerrikske selskapet High Profile Protection GmbH, fra Kärnten. Dette foretaket har linket under navnet «Tacticalbros» på Facebook igjen og igjen til «Uniter». «Tacticalbros» tilbyr våpen, så vel som «trening» og «opplæring», både for «snikskyttere og spottere». Ifølge beskrivelsen er «trenerne» veteraner fra spesialstyrker og NATO.

I mellomtiden har taz oppdaget en direkteforbindelse mellom «Uniter» og den tyske delstaten Baden-Württembergs avdeling av den hemmelige tjenesten BfV (avdelingen heter LfV), såvel som en indirekte forbindelse til NSU. Da André S. grunnla «Uniter» i Stuttgart i mai 2016 var også en mann ved navn Ringo M. involvert. På den tiden var Ringo M. en tjenestegjørende politioffiser, og ifølge taz ansatt i Baden-Württembergs hemmelige etterretningstjeneste LfV siden 2015.

Ti år tidligere, i 2005, hadde Ringo M. blitt medlem av opprørspolitiet i Böblingens nyopprettede enhet BFE 523 for bevisinnsamling og arrestasjon. Mange høyreorienterte ekstremister var tydeligvis involvert i denne 50-medlemmer-store spesialenheten, som ble oppløst i 2014. taz siterte en politirepresentant som uttalte at det var kolleger som «lyttet til musikk av høyreorienterte grupper, og i hovedsak var de kolleger fra øst».

To medlemmer av BFE 523 var også medlemmer av den tyske avgreiningen av Ku Klux Klan, som etterretningstjenesten BfVs konfidensielle informant Thomas Richter var med-grunnlegger av. Under dekknavnet «Corelli» hadde Richter i flere år operert i terrenget rundt NSU-terroristene, før han i 2014 døde under uavklarte omstendigheter.

Sjefen for BFE 523 var den gangen sjefkommissær i politiet Thomas B., en utdannet snikskytter. I dag er han rådgiver, sammen med et firma av forhenværende politioffiserer fra spesialenheter, for foretak som skal sende ansatte til ustabile land, eksempelvis Libya. For mange år siden hadde de to trent soldater i nærkamp i Libya, den gangen under Muammar Gaddafi.

På den tiden var Michèle Kiesewetter også medlem av BFE 523. Den unge politioffiseren ble angivelig skutt død av NSU i Heilbronn i april 2007. Motivet for, og de nøyaktige fakta om drapet er imidlertid fortsatt uklare, den dag i dag.

Det er kjent at NSU-mordene fant sted under de hemmelige tjenestenes påsyn. Flere dusin etterretningsoffiserer var aktive i NSUs umiddelbare periferi, og det kan ikke utelukkes at et NSU-medlem arbeidet for en av etterretningstjenestene, selv om taz skriver at de hittil ikke har funnet «noen forbindelse mellom Hannibals skyggenettverk og NSU-gjerningsmennene.» Bundesland Thüringens granskningskomitéen av NSU-saken har stevnet Ringo M. til en høring i april.

Det høyreekstreme nettverkets forbindelser strekker seg inn i Bundestag (det føderale parlamentet). Martin Hess, en parlamentariker for det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD), som sitter i komitéen for innenriksanliggender, var tidligere en BFE-523-instruktør. AfD-parlamentarikeren Jan Nolte, som sitter i forsvarskomiteen, har Maximilian T. ansatt som personlig representant, og han er en medskyldig av Franco A.

Ifølge etterforskning utført av ukeavisa Die Zeit, sysselsetter AfDs parlamentariske gruppe minst 27 aktivister og tilhengere av høyreorienterte organisasjoner. Die Zeit snakker om et «nazi-nettverk inne i den tyske Bundestag».

Etterretningstjenestene dekker over for den ytre høyresiden ved å spille uvitende, eller ved å tilbakeholde informasjon. Eksempelvis mottok medlemmer av Bundestags forsvarskomité som i slutten av januar ba etterretningstjenestene om informasjon om «Uniter», ingenting. Representanten for den hemmelige utenlandsetterretningen BND hevdet at organisasjonen ikke hadde noen kjennskap til en forening som tilbyr internasjonal paramilitær opplæring. Angivelig visst hverken MAD eller den hemmelig innenriksetterretningen BfV hva «Defense Corps»-gruppa til «Uniter» var.

taz sin etterforskning har imidlertid vist at Baden-Württembergs etterretningstjeneste LfV har minst én informant i «Uniter». Franco A. sin kontaktperson ved MAD har også blitt anklaget, fordi han sies i 2017 å ha advart førstnevnte om et forestående raid på KSK-basen i Calw, i sørvestlige Tyskland.

Koblinger mellom statsapparatet og terroristgrupper fra det ytre høyre er veldokumentert i tysk historie. I 1920- og 30-årene, under Weimar-republikken, var det mange grupper som drepte hundrevis av hovedsakelig venstreorienterte politiske motstandere. Den mest kjente var organisasjonen Consul, også kalt «Schwarze Reichswehr» [‘Svarte Reichswehr’; Reichswehr var benevnelsen for keiserens væpnede styrker].

Etter Andre verdenskrig opprettet de amerikanske etterretningstjenestene ved hjelp av gamle nazister «Stay-Behind-styrker»  [o. anm.: siden videreført av NATO som ‘Operation Gladio’], som ved et eventuelt angrep fra Sovjetunionen også skulle drepe venstreorienterte og sosialdemokratiske politikere. På begynnelsen av 1950-tallet ble disse styrkene overført til BND under organisasjonens sjef Reinhard Gehlen, som under nazi-regimet hadde vært ansvarlig for spionasje i øst. De hemmelige styrkene skal angivelig først ha blitt oppløst høsten 1991.

Nå gjenopplives disse gamle strukturene. Grunnen er på den ene siden at Tyskland igjen søker å opptre som en militær stormakt over hele verden, og på den andre siden fordi den herskende klassen reagerer på den voksende folkelige motstanden mot militarisme og krig, og mot sosial ulikhet og på byggingen av en politistat, ved å fostre høyreekstremister og fascister.

Med velvillig tillatelse fra World Socialist Web Site. Oversatt av Knut R for WSWS.

Kilde: https://midtifleisen.wordpress.com

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

*

code